Cách làm này chỉ áp dụng cho các bộ phần bằng nhựa như phần cản trước, sau. Với phần thân xe bằng kim loại, buộc phải dùng các máy móc chuyên dụng.

Xem tất cả sản phẩm cho xe của bạn